top of page
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Yelp Icon
Başvuru Formu.png
BElge Sorgulama.png
Sınav Sonuçları.png
Sınav Takvimi.png
İtiraz ve Şikayetler.png
christopher-burns-368617-unsplash.jpg

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmeter Bakanlığına bağlı olan ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ile kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının yetki kapsamlarında yer alan mesleklerde yapılan ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu meslek için belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgedir.

BELGELENDİRME PROGRAMLARI

ahşap kalıp.jpg

İNŞAAT GRUBU

Betonarme Demiricisi.JPG

METAL GRUBU

electrician-installing-outlet-2022-10-26-03-39-58-utc.jpg

ELEKTRİK ELEKTRONİK GRUBU

WhatsApp Image 2019-01-09 at 18.21.29.jp

HAKKIMIZDA

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesini temel alarak mesleki eğitim ile istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla kalite ve verimlilik odaklı çalışmalarını başlatmıştır. Alem MYBM, personel belgelendirme sürecini adil, etik, tarafsız ve herhangi bir çıkar ilişkisinden bağımsız olarak güvence altına almayı ve oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmayı ilke edinmiştir.

 

Kurulan sınav ve belgelendirme sistemini, ulusal ve uluslararası alanda kabul edilmesini amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda Kalite Yönetimi anlayışına uygun bir yönetim sistemi temel alınarak TS EN ISO/IEC 17024 standardına uygun Kalite El Kitabı ve ilgili dokümanları hazırlanmıştır.

 

Alem MYBM faaliyetlerini tanıtan, hızlı ve sağlıklı erişimi sağlayan sayfası, düzenli olarak güncellenmekte ve yeniliklerle hizmete devam etmektedir.

Alem MYBM, faaliyetlerini “Sürekli İyileştirme” yaklaşımıyla yürütmektedir. Bu amaçla riskler en aza indirgenerek, çözüme en kısa sürede ulaşmak amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, ilgili diğer odalar dâhil olmak üzere tüm paydaşlarla sürekli bilgi paylaşımı ve iletişimde olmak ilke edinilmiştir.

Alem MYBM hizmet yaşamı boyunca sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi öğrencileri ve başvuranları ile paylaşmanın heyecanını duymaktadır.

TREATMENTS
ABOUT
CONTACT
bottom of page