top of page

Belge Kullanım Sözleşmesi

Belge Kullanım Sözleşmesi’ nin konusu;

Alem MYBM’nin ilgili ulusal mesleki yeterlilikleri sınavına katılmış, sınavlarda başarı sağlamış ve belge almaya hak kazanmış adayın aldığı ‘Mesleki Yeterlilik Belgesinin’ kullanım şartlarının belirlenmesidir.

 

Belge Sahibi;

  • Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan aday (belge sahibi), başvuru formunda sunduğu bilgi ve belgelerin doğruluğunu kabul eder. Eksik, yanıltıcı, yanlış bilgi ve belge sunmayacağını taahhüt eder.

 

  • Belge sahibi, ilgili meslek alanlarına ait Ulusal Yeterliliklerde belirtilen şartlara uymayı, değerlendirme için gerekli her türlü bilgi ve belgeyi sağlamayı, belgelendirme ile ilgili olarak yanıltıcı bir beyanda bulunmayacağını taahhüt eder.

 

  • Mesleki Yeterlilik Belgesini, belgelendirme programının amacı ve kapsamı dışında kullandığında hukuki ve cezai sorumlulukları kabul eder. 

 

  • Belge sahibi, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağını taahhüt eder.

 

  • Belge sahibi, belgeyi, belgenin kapsamı dışındaki faaliyetlerde kullanmayacağını taahhüt eder.

 

  • Belge üzerinde herhangi bir yırtılma, tahribat vb. durumlarda belgenin kullanılmasına son vereceğini, belgenin yenilenmesi için ALEM MYBM’ ye eski belge ile başvuruda bulunacağını taahhüt eder.

  • Mesleki Yeterlilik belgeleri üzerinde yer alan logoların/markaların kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılacağını taahhüt eder ve Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan aday TL-05 Logo ve Belge Kullanım Talimatında belirtilmiş şartları da kabul etmiş olur.

 

  • Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan aday TL-05 Logo ve Belge Kullanım Talimatında belirtilmiş şartları da kabul etmiş olur.

Belge Kullanım Sözleşmesi

Dosyayı İndir

bottom of page