top of page

Elektrik Pano Montajcısı Seviye 4 Belgelendirme Programı

Belgelendirme Programı

Programın Adı 

12UY0075-4 Elektrik Pano Montajcısı

Programın Amacı
 

Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 4) mesleğinde nitelikli personel arzının sağlanması, alan çalışmalarının eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

* Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

* Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

* Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak, amacıyla oluşturulmuştur.

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı veya noter tasdikli sureti, evrak teslim görevlisine ibraz edilerek ‘Aslı Gibidir’ yapılacak) (İstenen belgelerdeki kişisel bilgilerin Nüfus Cüzdanı bilgilerinden farklı olması durumunda, değişikliği belgeleyen resmi evrakında teslim edilmesi zorunludur)

  • 2 (iki) Fotoğraf (Vesikalık-son 6 ayda çektirilmiş olmalı)

  • Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin Aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı vb.) EFT, Havale ve Gişe ’den yapılacak ödemelerde; ilgili belge üzerinde sınava girecek adaya ait, T.C. Kimlik No, Ad-Soyadı, ATM üzerinden yapılacak ödemelerde; sınav ücretlerinde sınava girecek adaya ait, T.C. Kimlik No. olması zorunludur.

bottom of page