Logo ve Belge Kullanım Talimatı

Belgelendirilmiş Kişi veya çalıştıkları kuruluş, bu prosedürde belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi iptal edilir. Alem MYBM logosunu/markasını kullanan belgelendirilmiş kişi, Alem MYBM logo/marka kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.

Logo/marka, belgelendirilmiş kişinin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürlerinde, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve faaliyet raporlarında kullanılabilir.

Logo/marka sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.

Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo ve markaların ürüne/hizmete ait olmadığı durumlarda, ürünün/hizmetin üretiminde çalışan kişiye ait olduğu durumlarda belge numarası belirtilerek kullanılabilir.

Logo/marka, Tanımlar kısmında yer alan Logo ve Marka Tanımında belirtilen tüm şartları taşımalıdır.

Alem MYBM logosunun/markasının boyutları okunabilirliklerini bozmayacak şekilde yeniden boyutlandırılabilir.

Belgelendirilen kişi akreditasyon kurumunun kurallarına da riayet etmesi gerekmektedir.

Alem MYBM logosu, akreditasyon kurumu logosuyla birlikte kullanılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış ikili logo kullanımına ilişkin güncel şablonlar Alem MYBM’ den temin edilmelidir.

Alem MYBM logosunun/markasının kullanıldığı basılı veya elektronik ortamlarda başka bir kuruluşa ait logo kullanılacaksa, Alem MYBM logosu bu kuruluşun logosundan daha fazla öne çıkacak şekilde kullanılmamalıdır.

Alem MYBM logosu/markası ürün üzerine kullanılamaz.

Belgelendirilmiş kişinin belge süresinin sona ermesi veya iptal edilmesi durumlarında belgelendirilmiş kişi veya bu kişinin çalıştığı kuruluş Alem MYBM logosunun/markasının kullanımını durdurmalıdır.

Belgelendirilmiş kişinin veya çalıştıkları kuruluşun Alem MYBM logosunun kullanım şartlarına uymadıklarının tespiti halinde, ilgili belgenin kullanımı askıya alınır ve belgelendirilmiş kişi veya kuruluştan düzeltici faaliyet yapması talep edilir. Uyarıya rağmen uygunsuzluğun devamı halinde ise ilgili belge iptal edilir.

Belge, 25x30 mm ebatlarını aşmamak ve oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.

 

Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.

Belge üzerindeki LOGO hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

MYK ve TÜRKAK marka ve logolarının kullanımında, “MYK Markasının Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar” ile “TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI”NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR dikkate alınmalıdır.

Logo ve Belge Kullanım Talimatı

Dosyayı İndir