Personel Belgelendirme Prosedürü

Personel Belgelendirme Prosedürü

Başvurunun Yapılması

 

       Katılımcılar ilgili personel belgelendirme programına ALEM MYBM web sayfasında belirtildiği şekilde bilgisayar ortamı (yazılım programı)         üzerinden veya e-mail veya şahsi olarak başvurabilir.

 

       Başvuru süreçleriyle ilgi bilgilendirme ALEM MYBM web sayfasında yapılan duyuru ile tüm taraflarla paylaşılır.

 

       Belgelendirme başvuruları FR-12 Belgelendirme Talep Formunun imzalı hali ile kabul edilir. FR-12 Belgelendirme Talep Formu web                       sitesinde tüm ilgililere duyurulmuştur.

 

       FR-12 Belgelendirme Talep Formu, başvuru sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalı olarak belgelendirme programında ki ön şartlara                   uygun olarak başvuru için istenen belgelerlerle birlikte on (10) iş gününden önce Alem MYBM’ ye elden teslim edilir.

 

       Gelen başvurular doğrultusunda adaylardan aşağıdaki konular hakkında belgeler/kanıtlar Belgelendirme Sorumlusu tarafından istenir.

 

        Başvuru sahipleri FR-12 Belgelendirme Talep Formunun ekinde aşağıdaki belgeleri de Alem MYBM’ ye sunmaktadır:

 

  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

  • Başvurulan sınavlar için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

  • Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin önkoşulu sağladığına dair belgeler,

  • Belge Kullanım Sözleşmesi ıslak imzalı hali

  • Fotoğraf, (2 adet)

Ek olarak her meslek yeterliliğine göre başvuru aşamasında farklı evraklar talep edilebilir. Bu detaylar her yeterlilik için oluşturulan Belgelendirme Programlarında detaylandırılmıştır.

 

  • Öğrenim Belgesi (Diploma),

  • Mesleki Eğitim Belgesi (varsa),

  • Mesleki Deneyim Süresi (çalışıyorsa),

  • Adayın Banka IBAN Numarası.

  1. Başvuru sahiplerinin, bir özür durumuna bağlı olarak özel bir sınav düzenlemesine ihtiyaç duyması söz konusu ise, bu hususlar başvuru formunda mutlaka belirtilmelidir.

 

İlgili özür durumunun belgelendirme kapsamında belirtilen şartlarına göre belgelendirmeye engel teşkil edip etmediği Belgelendirme Sorumlusu tarafından değerlendirilir.

 

Kararsız kalma durumunda aday ile ilgili engel durumu için MYK ile iletişime geçilerek görüş alınır.

 

Söz konusu özel durumun belgelendirmeye engel teşkil etmemesi durumunda, sınav organizasyonlarında engelli veya diğer itina gösterilmesi gereken kişiler için özel ihtiyaçların karşılanması amacıyla gerekli tedbirler zorunlu olarak alınır.

( Görme engelli veya okuma yazma bilmeyen aday için seslendirme için bir kişi, Türkçe bilmeyen aday için tercüman ve işitme engelli için işaret dili bilen bir kişi sınava yardımcı olarak katılır. Bu kişi konuşmalarını kameraya bakarak gerçekleştirir. Sınav öncesi kimliği ile birlikte kendisini kameraya tanıtır.)