Sınav Yapma Talimatı

Sınav Yapma Talimatı

Dosyayı İndir

Sınav Görevlilerinin Değerlendirilmesi ve Atamasının Sağlanması;

Belgelendirme Sorumlusu tarafından ilgili programın sınavını gerçekleştirmek üzere değerlendirici ve karar verici ihtiyaç halinde sınav gözetmeni ve iç doğrulayıcı belirleyerek görevlendirme işlemlerini gerçekleştirir.

Sınavlar ilgili ulusal yeterlilikte farklı tanımlanmamış ise en az bir değerlendirici tarafından gerçekleştirilir.

Atanmış görevlilere sınav tarihi ve sınav süreci ile ilgili yazılı (elektronik ortam, mail vb.) ve/veya sözlü bilgilendirme yapılır.

 

Sınav Duyuruların Gerçekleştirilmesi;

 

Belgelendirme Sorumlusu, sınav takvimini oluşturur ve internet sitesinde ilgililere ilan edilmesini sağlar. Sınavlar ile kayıt altına alınır.

 

İlan edilen tarihlerdeki sınavlara başvuruların değerlendirilerek kabul edilmesi durumunda başvuru sahibi aday olarak kaydedilir.

 

Adaya ve sınava ait bilgilerin bulunduğu adaya gönderilir. Bu belge bilgilendirme amaçlı olup sınav anında adayın .

FR-45 Sınava Katılacak Aday Listesi ile Belgelendirme Sorumlusu tarafından düzenlenir.

Sınav Görevlileri, Gözlemcileri Belirleme ve Görevlendirilmesi;

Sınavlarda görevlendirilecek personeller TL-03 Değerlendirici Ölçütleri Talimatına uygun olarak Belgelendirme Sorumlusu tarafından belirlenir.

Görevlendirme işlemleri FR-08 Antetli Kâğıt ile ilgili görevlilere yazılı olarak bildirilir.

 

Sınavın Uygun Şekilde Gerçekleştirilmesi;

Sınavda yer alan tüm dokümanlar Times New Roman yazı formatı ve en az 12 punto karakterden oluşmaktadır.

Sınav Kitapçıklarında

Adı – Soyadı, T.C. Kimlik numarası ve imza kısmı bulunur. Ayrıca sınav günü, süresi ve soru sayısı yer alır.

Her sınav öncesi FR-29 Sınav Alanı Uygunluk Formu doldurulur ve değerlendirici tarafından FR-71 Sınavlarda Okunması Gereken Bildirge Formu okunur, bildirgede yer alan direktifler uygulanır.

Sınava giren adaylardan FR-45Sınava Katılacak Aday Listesi imzalanması istenir.

Teorik sınavlar Ulusal Yeterliliklerde tanımlanan birimler üzerinden ayrı ayrı yapılır. Adayların gireceği teorik ve uygulamalı sınavlarda ilgili Ulusal Yeterlilikler ve Alem MYBM prosedürleri uygulanır. Sınav öncesinde ilgili Ulusal Yeterlilik’ in içeriği hakkında bilgi edinmek adayın sorumluluğundadır.