top of page

Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı

Görev tanımımda yer alan tüm faaliyetlerimi,

 

Kurumumun bağlı olduğu yasalara uygun,

 

Misyonu ve vizyonu ile uyumlu,

 

Belgelendirme prosesi kapsamında görev alan, yönetimim altındaki tüm personelin görevlerini gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak, adil ve eşit yürütmeleri konusunda gerekli tüm önlemlerin alınmasını sağlayarak,

 

Belgelendirme prosesi ile ilgili kişi ya da kuruluşlara karşı tarafsız ve bağımsız kalarak, üçüncü şahıslarca yapılabilecek etki ve baskılardan etkilenmeyerek,

 

Belgelendirme prosesi kapsamında görev alan, yönetimim altındaki tüm personele tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerini ihlal edecek ve belgelendirme prosesinin eşit ve adil yürümesine ve gizliliğine zarar verecek hiçbir talimat ve öneride bulunmayarak,

 

Personel el kitabının ve tüm prosedürlerinin içeriğine bağlı,

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatları çerçevesinde,

 

ISO 17024 standardına uygun bir biçimde,

 

tarafsız, bağımsız, adil, eşit ve etik kurallarına uygun yürüteceğimi, üçüncü şahıslara karşı tüm bilgi ve kararları gizli tutacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Yönetim Taahüdümüz

bottom of page